Püsikliendi soodustused

Püsikliendile kehtib meie poolt pakutavatele teenustele
püsiv soodustus –10 %
Sünnipäeva kuul ühekordne soodustus kõikidele teenustele –20 %  

Perekaardi püsisoodustused

Kõik lasterikkale perele väljastatava perekaardi omanikud, saavad meie juures soodushinnaga teenuseid. 
Perekaardiga kõik meie poolt pakutavad teenused tavahinnast
–20 %

MÄRTSI KUU KAMPAANIA
Märtsi kuus abielusõrmuste valmistamine -15%

VALMISTAMISE HINNA SEES

-  Abielusõrmuste valmistamine, töötlemine, lõppviimistlus;
-  Abielusõrmuste sisse graveerimine (nt nimed + kuupäev vms, sõrmused alates 2 mm);
- Kontrollmärgistamine (väärismetalli proovi tõendamine) asutuses Katselabor Eesti Proovikoda;
- 1 aastase perioodi jooksul ühekordselt on võimalik suurendada/vähendada sõrmuse suurust (reeglina 1 suuruse piires, kuid sõltub sõrmuse mudeist - räägitakse eelnevalt kliendiga läbi ja märgitakse arvele);
- 1 aastase perioodi jooksul ühekordselt on võimalik teostada sügav puhastus ultraheliga, mis põhineb puhastavate esemete pinnal ultrahelivõnkumise tõttu tekkiva kavitatsiooni ja puhastusvedeliku suure kiirenduse koosmõjul.

Eeltoodud teenused on kättesaadavad vaid teatud mudelite puhul, mida räägitakse eelnevalt kliendiga läbi ning mida märgitakse arve peal. Arves märgitud teenused on saadavad arve esitamisel. Korral, kui eelnimetatud tööde teostamiseks kasutatakse lisamaterjale, siis nende eest tasub klient eraldi. Eelnimetatud tööde teostamise tähtajad sõltuvad tööde raskusastmest ja määratletakse kullaseppa poolt konsultatsiooni ajal, kuid mitte kauem, kui 3-4 nädalat.

Üld- ja kampaaniate tingimused:  https://rehhovski.ee/teenused